Hãy sống khiêm tốn

16:10 | 20/07/2021

|
Fred về nhà trong kỳ nghỉ. Cậu ta cho rằng mình rất giỏi, vì cậu đã đứng nhất lớp trong khóa vừa rồi.