MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

13:08 | 19/04/2024

|
Năm 2023, MB Ageas Life ghi nhận sự suy giảm về doanh thu hoạt động bảo hiểm nhưng nhờ lực đỡ từ hoạt động tài chính, như: Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu, cổ tức,... đã giúp lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận tại MB Ageas Life không đến từ kinh doanh bảo hiểm?

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt hơn 122 tỷ đồng, tăng tới 90% so với năm 2022. Đáng nói, động lực tăng trưởng chính tại MB Ageas Life không đến từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.'

MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

Theo đó, năm 2023, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm của MB Ageas Life giảm 27% so với năm 2022 xuống còn 4.646 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm 28% còn hơn 4.664 tỷ đồng trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 23% ghi nhận hơn 77,7 tỷ đồng. Mặt khác, tổng chi phí cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 25% còn hơn 3.282 tỷ đồng.

Doanh thu giảm nhanh hơn chi phí khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại MB Ageas Life giảm tới 32% so với năm trước, mang về gần 1.364 tỷ đồng.

Năm 2023, chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm giảm 19% xuống còn hơn 2.669 tỷ đồng. Đặc biệt, nhờ lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính tăng vọt 186% so với năm 2022 lên mức hơn 698 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi ngân hàng, lãi trái phiếu, cổ tức,... đã giúp MB Ageas Life bù đắp được phần lãi gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Ngoài ra, năm 2023 lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng 50%, đạt hơn 155 tỷ đồng đã giúp cho lợi nhuận tại MB Ageas Life tăng tới 90% so với năm 2022, đạt hơn 122 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản tại MB Ageas Life đạt hơn 11.156 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm đến 42%, từ 172 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn 99,7 tỷ đồng.

Trong cơ cấu danh mục đầu tư của MB Ageas Life, các khoản đầu tư dài hạn chiếm tỷ trọng chính, cao gấp 3 lần so với đầu tư ngắn hạn. Cụ thể, tính đến 31/12/2023, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tại MB Ageas Life ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng, trong đó chủ yếu ở gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng hơn 2.049 tỷ đồng, còn lại là trái phiếu doanh nghiệp và tạm ứng cho chủ hợp đồng bảo hiểm từ giá trị hoàn lại.

Còn các khoản đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận hơn 7.030 tỷ đồng, trong đó cũng chủ yếu tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng 3.565 tỷ đồng, các loại trái phiếu doanh nghiệp hơn 2.399 tỷ đồng, còn lại là trái phiếu Chính phủ, chứng chỉ quỹ, đầy tư ủy thác.

Đáng chú ý, tại thời điểm 31/12/2023, nợ phải trả tại công ty bảo hiểm nhân thọ này tăng mạnh hơn tổng tài sản, tăng 19% so với đầu năm lên hơn 9.262 tỷ đồng tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ dài hạn hơn 8.651 tỷ đồng, tăng 22%.

Giao dịch "cộng sinh" hút về nghìn tỷ

MB Ageas Life do Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank), Ageas Insurance International NV (Bỉ) và Muang Thai Life Assurance Pulic Company Limited (Thái Lan) góp vốn thành lập năm 2016.

MB Ageas Life có vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, MBBank góp 915 tỷ đồng (61%), Ageas Insurance International NV góp 435 tỷ đồng (29%), Muang Thai Life Assurance Pulic Company Limited góp 150 tỷ đồng (10%).

MB Ageas Life được thành lập để kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; kinh doanh tái bảo hiểm; cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm; quản lý quỹ và đầu tư vốn tại Việt Nam.

MB Ageas Life bán bảo hiểm thông qua 02 tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bancass) bao gồm: Ngân hàng MBBank và Công ty TNHH MB Shinsei (hay còn gọi là Công ty tài chính M.Credit).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2023, doanh thu từ phí bảo hiểm đạt hơn 4.664 tỷ đồng. Chiếm đa số là bảo hiểm liên kết chung hơn 3.774 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2022 và bảo hiểm liên kết đơn vị hơn 536 tỷ đồng, giảm đến 72%.

Bên cạnh đó, phí nhượng tái bảo hiểm hơn 77,7 tỷ đồng chủ yếu ở bảo hiểm liên kết chung hơn 45,7 tỷ đồng.

MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

Nguồn: BCTC năm 2023 tại MB Ageas Life

Ngoài ra, MB Ageas Life có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan là Ngân hàng MB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái “MB”.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, số dư các khoản phải thu của MB Ageas Life với ngân hàng MB lên tới hơn nghìn tỷ. Trong đó, riêng tiền gửi có kỳ hạn là 1.668 tỷ đồng, tiền gửi không kỳ hạn hơn 87 tỷ đồng, lãi tiền gửi hơn 261 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2022 cũng lần lượt là 1.323 tỷ đồng, 148 tỷ đồng, hơn 192 tỷ đồng. Ngoài ra, khoản phải trả hoa hồng và thưởng của MB Ageas Life với MB lên tới 84,5 tỷ đồng trong khi năm 2022 là hơn 50 tỷ đồng.

Tương tự, các khoản phải thu của MB Ageas Life với Công ty TNHH Tài chính MB Shinsei từ nghiệp vụ tiền gửi có kỳ hạn là 1.062 tỷ đồng trong khi năm 2022 là 944 tỷ đồng; lãi tiền gửi phải thu là 39,6 tỷ đồng trong khi năm 2022 gần 40 tỷ đồng; phải thu từ hoạt động bảo hiểm là 73 triẹu đồng trong khi năm 2022 là 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, MB Ageas phải trả hoa hồng và thưởng cho MB Shinsei là 237 triệu đồng trong khi năm 2022 hơn 2 tỷ đồng.

Khoản phải thu của MB Ageas Life đối với công ty cùng “họ MB” khác là Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) năm 2023 với giao dịch ủy thác nắm giữ trái phiếu hơn 2.636 tỷ đồng, ủy thác đầu tư gần 775 tỷ đồng; tương ứng năm 2022 lần lượt hơn 3.093 tỷ đồng và 957,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, MB Ageas Life có các giao dịch trọng yếu với công ty mẹ là Ngân hàng MB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái “MB”.

MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

Nguồn: BCTC năm 2023

Cụ thể, năm 2023, giữa MB Ageas Life với công ty mẹ là Ngân hàng MB xuất hiện các giao dịch với nội dung “chi phí hoa hồng bảo hiểm” gần 452 tỷ đồng (năm 2022 hơn 753 tỷ đồng); "phí bảo hiểm gốc" hơn 42 tỷ đồng (năm 2022 hơn 40 tỷ); "chi phí thưởng bảo hiểm" hơn 717 tỷ đồng (năm 2022 hơn 315 tỷ đồng); "chi phí dịch vụ thu hộ hơn 9 tỷ đồng (năm 2022 hơn 10,7 tỷ đồng).

Tương tự, giữa MB Ageas Life với Công ty TNHH Tài chính MB Shinsei có các giao dịch như "phí bảo hiểm trực tiếp" gần 7 tỷ đồng (năm 2022 lên tới 57 tỷ đồng); " chi phí hoa hồng bảo hiểm" hơn 1,7 tỷ đồng (năm 2022 hơn 9,6 tỷ); "chi phí thưởng bảo hiểm" hơn 5 tỷ (năm 2022 đạt hơn 40 tỷ).

Ở một diễn biến khác, cuối tháng 2/2024, MB Ageas Life thông báo về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Bùi Trung Kiên được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/02/2024 theo Công văn số 1838/BTC-QLBH Bộ Tài chính.​

Nguồn:MB Ageas Life: Doanh thu bảo hiểm giảm nhưng vẫn lãi đậm nhờ hoạt động tài chính

Lê Thanh

suckhoeviet.org.vn