Tổng Bí thư: Nhiều người giàu lên nhờ đất, nghèo đi vì đất, thậm chí đi tù cũng vì đất

14:09 | 04/05/2022

|
Giàu lên nhờ đất, nghèo đi vì đất, thậm chí đi tù, mất tình nghĩa gia đình, anh em, đồng chí cũng vì đất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trăn trở như vậy ở phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5 sáng nay.

Sáng nay, 4-5, BCH Trung ương khóa XIII khai mạc Hội nghị lần thứ 5, với thời gian họp là một tuần, từ nay tới 10-5. Ngoài 3 nội dung lớn mà PLO đã giới thiệu, gồm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI về chính sách, pháp luật đất đai; 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X tam nông; 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về kinh tế tập thể, Hội nghị Trung ương 5 lần này còn thảo luận đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, cùng một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư: Nhiều người giàu lên nhờ đất, nghèo đi vì đất, thậm chí đi tù cũng vì đất
Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 5, khai mạc sáng 4-5, tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ những băn khoăn, trăn trở của Bộ Chính trị cũng là của ông về kết quả 10 năm triển khai Nghị quyết số 19 mà BCH Trung ương khóa XI ban hành sau Hội nghị lần thứ 6.

Tổng Bí thư nhấn mạnh đất đai là tài sản đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất cơ bản, là tài nguyên vô cùng quý giá, là nguồn sống của nhân dân, nguồn lực to lớn của đất nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vậy nhưng nhiều lo lắng, bất an cũng từ đất mà ra.

“Nhiều người giàu lên nhờ đất, nhưng cũng có không ít người nghèo đi vì đất, thậm chí bị đi tù cũng vì đất, mất cả tình nghĩa cha con, anh em, đồng chí cũng vì đất... Không phải ngẫu nhiên mà trong thời gian qua có tới hơn 70% số vụ tố cáo, khiếu nại thuộc về lĩnh vực đất đai”. Tổng Bí thư đặt vấn đề và mong muốn Trung ương thảo luận để tiếp tục hoàn thiện chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Yêu cầu tổng quát về chính sách, pháp luật đất đai giai đoạn tới là bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, người dân, nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với mục tiêu ấy, trên cơ sở báo cáo tổng kết của Bộ Chính trị về 10 năm thực hiện Nghị quyết 19, Hội nghị Trung ương 5 sẽ phân tích một cách toàn diện, khách quan kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, biện pháp đã đặt ra. Cần chỉ rõ nội dung của Nghị quyết đã được thể chế hoá như thế nào. Những điểm gì thể chế hoá đúng, chưa đúng? Những quan điểm, yêu cầu quan trọng nào của Nghị quyết chưa được thể chế hoá hoặc chưa được thực hiện một cách nghiêm túc? Tình hình thực hiện như thế nào? Những chủ trương, chính sách gì cần bổ sung, sửa đổi, điều chỉnh?

Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Đảng đề nghị Trung ương thảo luận, giải đáp hàng loạt câu hỏi:

Vì sao nguồn lực đất đai chưa được phát huy đầy đủ để trở thành nội lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội?

Vì sao ở nhiều nơi, việc sử dụng đất còn lãng phí, hiệu quả thấp; tệ tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai chậm được đẩy lùi, thậm chí gia tăng? Vì sao số vụ khiếu nại, tố cáo thuộc về lĩnh vực đất đai vẫn còn nhiều và phức tạp? Vì sao thị trường bất động sản phát triển thiếu lành mạnh, chưa bền vững và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro?

Đâu là nguyên nhân thuộc về quan điểm, chủ trương, chính sách nêu trong Nghị quyết và bất cập của Luật Đất đai năm 2013? Đâu là do các quy định dưới luật còn bất cập; có quá nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn? Và đâu là do việc tổ chức thực hiện yếu kém của các cơ quan quản lý nhà nước; do nhận thức chưa đầy đủ và ý thức chấp hành luật pháp chưa nghiêm?

Thảo luận, giải đáp các băn khoăn, trăn trở nêu trên cũng là để nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn hơn về sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của Nhà nước với vị trí, vai trò là đại diện chủ sở hữu, thực hiện chức năng, nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai và khi là chủ thể sử dụng đất.

Với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đến 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII đã đề ra, Hội nghị Trung ương 5 lần này cần làm rõ hơn chủ trương, chính sách về đất đai, nhất là về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất; về hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất; về tài chính đất đai, xác định giá đất và phát triển thị trường bất động sản.

Các vấn đề về chế độ quản lý và sử dụng đất nông nghiệp, đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh và đất cho tôn giáo, tín ngưỡng; việc quản lý nhà nước về đất đai... cần tiếp tục được đổi mới, hoàn thiện cho đúng, cho sát với thực tế thì mới đáp ứng được yêu cầu phát triển giai đoạn tiếp theo của đất nước./.

Nguồn: Tổng Bí thư: Nhiều người giàu lên nhờ đất, nghèo đi vì đất, thậm chí đi tù cũng vì đất

Nghĩa Nhân

Pháp luật TPHCM

  • kinh-te-xay-dung
  • du-lich

Giá vàng