Vi phạm chứng khoán, Biwase bị phạt 120 triệu đồng

18:05 | 24/07/2022

|
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) số tiền 120 triệu đồng.
Vi phạm chứng khoán, Biwase bị phạt 120 triệu đồng

Ngày 22/7/2022, UBCKNN ban hành Quyết định số 212/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (địa chỉ trụ sở chính: số 11 Ngô Văn Trị, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cụ thể:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) vì công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Công ty công bố thông tin không đầy đủ về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 2021.

Công ty này tiếp tục bị phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) vì không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng thành viên, báo cáo chủ sở hữu công ty, không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chúng khoán ra công chúng năm 2020 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán không có thuyết minh chi tiết về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng.

Tổng số tiền Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương bị phạt là 120 triệu đồng.

Về tình hình kinh doanh, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase) được ví như “con gà đẻ trứng vàng” khi năm 2021, lợi nhuận tăng hơn 41% giữa khó khăn chung từ đại dịch Covid-19. Tuy vậy, vẫn có những góc khuất phía sau doanh nghiệp này vốn in đậm dấu ấn người “chèo lái” là chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Thiền.

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch, xử lý chất thải và nước thải trên địa bàn Bình Dương, lợi nhuận thuần của Biwase trong năm 2021 từ hoạt động kinh doanh đã tăng 292,48 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ tăng 49,47% so với năm trước đó).

Tuy nhiên, có một điểm đáng chú ý trong bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2021 của Biwase nằm ở khoản nợ phải trả của DN này (tính đến 31/12/2021) là hơn 5.148 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là hơn 2.000 tỷ đồng.

Nói về vấn đề tài chính, ông Thiền từng lưu ý đầu tư ngành nước phải có nguồn vốn lớn, dự trữ tài chính mạnh bởi xây dựng nhà máy nước 7, 8 năm đầu lỗ là chuyện bình thường. Trong thời gian kinh doanh lỗ, vẫn phải trả nợ, ngân hàng cho vay chỉ ưu đãi 1 đến 2 năm đầu.

Nguồn: Vi phạm chứng khoán, Biwase bị phạt 120 triệu đồng

Viết Dinh

taichinhdoanhnghiep.net.vn

Giá vàng