Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

13:00 | 06/05/2024

|
Trong quý I/2024, Sacombank giảm chi phí dự phòng rủi ro 32,3% xuống gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%.
Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - HoSE: STB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với thu nhập lãi thuần đạt gần 5.951 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng do thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự giảm 1.422,8 tỷ đồng.

Cụ thể, dư nợ cho vay tăng 51.737 tỷ đồng những do lãi suất cho vay giảm so với cùng kỳ năm trước nên thu lãi cho vay giảm 1.416 tỷ đồng. Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác tăng 25.776 tỷ đồng nhưng do lãi suất tiền gửi giảm so với cùng kỳ năm trước nên thu lãi tiền gửi giảm 130,4 tỷ đồng.

Đầu tư chứng khoán nợ tăng 11.794 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước nên lãi thu từ đầu tư chứng khoán nợ tăng 102,7 tỷ đồng. Thu nhập lãi khác tăng 20,9 tỷ đồng.

Các khoản thu ngoài lãi của Sacombank cũng tăng giảm không đồng nhất với lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 578 tỷ đồng, giảm 12%, so với cùng kỳ; lãi thuần từ hoạt động khác giảm 44,3% so với cùng kỳ năm trước xuống 16,3 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh của Sacombank đạt 308 tỷ đồng, tăng 19% so với quý I/2023. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2023 lên mức 21,8 tỷ đồng.

Kết quả, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank đạt 6.875 tỷ đồng, nhích nhẹ 1,1% so với cùng kỳ. Trong khi chi phí hoạt động của ngân hàng cũng tăng 4% lên gần 3.543 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Sacombank giảm 1,5% xuống còn gần 3.332 tỷ đồng.

Trong kỳ, Sacombank đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 32,3% xuống còn gần 678 tỷ đồng. Nhờ vậy, ngân hàng báo lãi trước thuế 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4%; lợi nhuận sau thuế tương ứng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước lên 2.111,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Sacombank ghi nhận ở mức 693.535 tỷ đồng, tăng 2,8% so với hồi đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng là 500.408 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng 4,4% so với năm 2023 lên 533.358 tỷ đồng.

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của Sacombank tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 11.401 tỷ đồng, tăng 3,8% so với hồi cuối năm 2023. Tỉ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay của Sacombank đi ngang so với năm trước duy trì ở mức 2,28%.

Tại diễn biến liên quan, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vừa qua của Sacombank đã thông qua kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế kỳ vọng ở mức 10.600 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2023. Đến cuối năm 2024, tổng tài sản dự kiến ở mức 724.100 tỷ đồng, tăng 10%, trong đó dư nợ tín dụng đạt 535.800 tỷ đồng, tăng 11% và sẽ được điều chỉnh phù hợp với hạn mức phân bổ.

Nguồn vốn huy động dự kiến ở mức 636.600 tỷ đồng, cao hơn 10% so với cuối năm ngoái, trong khi tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2%. Các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ theo quy định của NHNN. Như vậy, kết thúc quý I/2024, Sacombank đã hoàn thành 25% chỉ tiêu về lợi nhuận.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023, sau khi trừ đi thuế và trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại năm ngoái của Sacombank là 5.717 tỷ đồng. Lợi nhuận giữ lại các năm trước là 12.671 tỷ đồng.

Như vậy, tổng lợi nhuận giữ lại lũy kế của ngân hàng đang ở mức 18.387 tỷ đồng. Tuy nhiên, Sacombank không có kế hoạch chia cổ tức

Nguồn: Sacombank báo lãi quý I/2024 tăng 11%, nợ xấu đi ngang

Nguyễn Thị Thu Hương

nguoiduatin.vn