TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng

14:35 | 02/04/2024

|
Tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, TPBank thực hiện số hóa chuyên sâu, tập trung vào việc ứng dụng hiệu quả công nghệ mới, tăng trưởng quy mô khách hàng lên 15 triệu khác hàng trong năm nay.
TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên vừa công bố, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ và mở rộng mạng lưới LiveBank 24/7 lên 450-460 điểm trong năm 2024.

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng vào cuối năm nay.

Đặt mục tiêu phục vụ 15 triệu khách hàng

Năm 2024, TPBank tiếp tục triển khai "Chiến lược phát triển TPBank giai đoạn 2023-2028 và tầm nhìn đến 2035". Ngân hàng chú trọng tăng trưởng mạnh cơ sở khách hàng, phấn đấu đạt mốc 15 triệu khách hàng trong năm nay.

Ban lãnh đạo ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục duy trì tăng trưởng lợi nhuận 34% so với năm 2023, đạt 7.500 tỷ đồng. Trong khi đó vẫn kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới mức 2,5%.

Năm ngoái, TPBank ghi nhận lợi nhuận sau thuế là 4.463 tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận để lại chưa phân phối còn 3.697 tỷ đồng. Ngân hàng chưa có đề xuất chia cổ tức trong năm nay.

Nhằm đạt được các kế hoạch tăng trưởng đề ra, TPBank thực hiện một loạt các chiến lược kinh doanh như khai thác tệp khách hàng hiện hữu, linh hoạt điều chỉnh chính sách các sản phẩm vay, sản phẩm huy động; xây dựng chính sách khách hàng doanh nghiệp toàn diện; tiếp tục đầu tư lại danh mục trái phiếu chính phủ ở mức lãi suất tốt…

TPBank cũng nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức tài chính quốc tế (IFC, ADB, GCPF), triển khai các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trên toàn hệ thống TPBank, hướng tới phát triển bền vững.

Hội đồng quản trị của TPBank cho biết sẽ tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu Công ty tài chính cổ phần Handico (Hafic) để TPBank có công ty con hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Đầu tư công nghệ, hiện đại hóa ngân hàng

Tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, năm 2024, TPBank thực hiện số hóa chuyên sâu, tập trung vào việc ứng dụng hiệu quả công nghệ mới hướng tới data driven (ra quyết định dựa trên số liệu).

Ngân hàng cũng tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ GenAI, ML, ChatGPT trong các hoạt động của ngân hàng, ứng dụng computer vision, BioCenter, triển khai CCCD gắn chip, VNeID vào hoạt động thực tế giảm rủi ro cho khách hàng, tiết kiệm chi phí.

Đồng thời ngân hàng cũng tập trung nguồn lực cho dự án nâng cấp core banking, nhằm nâng cao năng lực xử lý, tăng trưởng khách hàng, giao dịch nhanh, tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác.

Hướng tới mục tiêu mở mới 20 LiveBank

Trong năm 2024, TPBank sẽ hoàn tất việc xây dựng, mở mới đối với 5 chi nhánh, 3 phòng giao dịch trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập mới trong năm 2023, song song với đó lên đề xuất kế hoạch phát triển mạng lưới 2024 trình NHNN chấp thuận.

Đồng thời, ngân hàng sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống mạnh lưới LiveBank, hướng tới mục tiêu mở mới 20 điểm trong năm 2024, nâng tổng số điểm LiveBank lên 450-460 điểm.

Dự kiến, Đại hội đồng cổ đông TPBank 2024 được tổ chức vào sáng 23/4 tại Tòa nhà DOJI, số 5 Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Nguồn: TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2024 đạt 7.500 tỷ đồng

Dũng Phạm

theleader.vn