Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

15:42 | 24/08/2023

|
Ngày 23/8/2023, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/ QĐ-VPCTN về việc bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước.
Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Bà Bùi Thị Thu Thanh vừa được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Theo đó, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải ký Quyết định số 218/ QĐ-VPCTN bổ nhiệm bà Bùi Thị Thu Thanh, sinh ngày 16/11/1981, Phó Vụ trưởng, giúp việc Chủ tịch nước, giữ chức Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Trước khi về công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước, bà Thanh từng có thời gian dài làm việc tại tạp chí Tuyên giáo. Năm 2021, bà được bổ nhiệm làm phó tổng biên tập của tạp chí này.

Nguồn:Bổ nhiệm Vụ trưởng, Thư ký Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ

baochinhphu.vn